ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT JE IN

 

 

Občina Štore se je skupaj s Športnim društvo Kovinar Štore in Domom Lipa s projektom  ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT JE IN prijavila na javni poziv LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Projekt je bil na javnem pozivu izbran, s čimer je bilo zagotovljeno sofinanciranje projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Glavni namen operacije je spodbuditi medgeneracijsko podjetniško povezovanje med razvojnimi partnerji in oblikovanje mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti. Glavni poudarek operacije je razvoj podpornega podjetniškega okolja s pomočjo medgeneracijskega povezovanja, hkrati pa so se z operacijo izvedla vlaganja v rekreacijsko infrastrukturo (fitnes na prostem) z ureditvijo okolice fitnesa (primerna podlaga, urejena sprehajalna pot), poskrbeli pa smo tudi za aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije, izvedli aktivnosti vodenja in koordinacije operacije ter skrbeli za promocijske aktivnosti.

 

V okviru operacije je bilo poleg vodenja in koordinacije projekta izvedenih več aktivnosti, in sicer, vzpostavitev infrastrukturne opreme (nakup devetih fitnes naprav, ureditev sprehajalne poti, nabava gumirane varovalne podlage in 10 kompletov klopi in miz ter dveh šotorov), promocija operacije, medgeneracijsko podjetniško povezovanje (dogodki med mladimi in varovanci Doma Lipa) in izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine.

 

Celotna vredost operacije znaša 66.838,58 EUR, od tega predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 22.793,64 EUR in iz državnega proračuna 5.698,41 EUR.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si

 

 

 

 

  ENERGETSKA-IZKAZNICA