Socialni servis

 

V sklopu socialnega servisa nudimo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih pa tudi v gospodinjstvu, razvoz kosil in hrane na dom, pomoč pri nakupih in prinašanje potrebščin domov, manjša hišna opravila, pranje, likanje in čiščenje prostorov. Pomoč pri druženju pa vključuje vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, obveščanje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo na institucionalno varstvo. Do socialne oskrbe so upravičeni starejši od 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobni živeti popolnoma samostojno.

  ENERGETSKA-IZKAZNICA