Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja spadajo med oblike institucionalnega varstva. Namenjena so starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.

Arhitekturno in lokacijsko so brez ovir ter v celoti prilagojena potrebam bivanja starega človeka, omogočajo tudi bivanje oseb na invalidskih vozičkih.

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04 in 60/05) osnovno ter socialno oskrbo in zdravstveno varstvo ter zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu.

Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:

  • pomoč pri bivanju, kamor sodita: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje,
  • organizirano prehrano, kamor sodita: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode,
  • pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila.

Socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:

  • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, na primer pomoč pri oblačenju, slačenju itd.,
  • varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodniki, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

Poleg osnovne in socialne oskrbe je stanovalcem zagotovljeno tudi 24-urno varovanje s pomočjo t. i. rdečega gumba, ki omogoča uporabo celodnevne pomoči na daljavo.

Obseg in vrsta oskrbe se prilagodita potrebam ter željam posameznega stanovalca. Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezno storitev ali paket storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na zdravstveno stanje.

Dom Lipa Štore razpolaga s 40 oskrbovanimi stanovanji, ki so z domskim delom povezana z veznim hodnikom. Stanovanja so različne velikosti in so v celoti opremljena z modernim, funkcionalnim pohištvom. Stanovalcem zagotavljamo stalno prisotnost strokovno usposobljenega osebja.

V neposredni bližini stanovanj so zdravstveni dom, lekarna, trgovina in pošta.

Tloris in cene najema  popolnoma opremljenih oskrbovanih stanovanj v DOMU LIPA v Štorah. 

 

 

TRENUTNO SO ZASEDENA VSA MESTA!

  ENERGETSKA-IZKAZNICA