OBVESTILO SVOJCEM – OBISKI                                            5.5.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo na podlagi navodil, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ z dnem 11.5.2020 omogočili obiske stanovalcev ožjim družinskim članom vsak dan dopoldan med 9. in 11. uro ter popoldan med 13. In 17. uro. Pri tem bo potrebno dosledno upoštevati sledeča pravila:

  • Obiski so možni samo ob predhodni najavi in ob točno dogovorjenem terminu. Obisk lahko najavite na naš mail info@domlipa.si na  telefonsko številko 08/2009-202 vsak delovni dan do 15. ure. Razpored obiskov vodi socialna delavka.
  • Obiski so omejeni na eno, odraslo, zdravo osebo in so časovno omejeni na 20 min, 1x tedensko (v prvi fazi). Obvezna je uporaba zaščitnih sredstev ter razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz doma ter upoštevanje varnostne razdalje min. 1,5 m.
  • Obiskovalec bo moral podpisati izjavo s katero potrjuje, da je bil v zadnjih 14 dneh zdrav brez kakršnihkoli znakov okužbe in da ni bil v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe. Obiskovalcem se bo merila telesna temperatura.
  • Obiski bodo načeloma potekali na zunanjih površinah in bodo nadzorovani s strani domskega osebja. Izjemoma bodo obiski dovoljeni v prostorih doma.
  • Med obiskom je prepovedano rokovanje, objemanje, dotikanje obraza in kakršnikoli drugi fizični stik. Še vedno velja prepoved prinosa živil in ostalih osebnih predmetom.

Vse svojce oziroma obiskovalce prosimo za dosledno upoštevanje navodil in veliko mero strpnosti, zaradi omejitve obiskov. Vsem želimo dati priložnost, do obiska svojih bližnjih in hkrati zagotoviti ustrezno varnost za stanovalce. Odgovornost zanje odslej nosimo skupaj z vami.

 

Kmalu na svidenje.

                                                                                                 Kolektiv Doma Lipa

  ENERGETSKA-IZKAZNICA