OBVESTILO – OMEJITEV OBISKOV                       7.7.2020                    

 

Spoštovani,

MDDSZ je dne 3.7.2020 pozvala vodstva zavodov institucionalnega varstva starejših, da zaradi naraščajočega števila okuženih z virusom Covid – 19 v Sloveniji, sprejmemo odločitve oziroma ustrezno ukrepamo glede na epidemiološko sliko v lokalnem okolju. Naš namen ni zapirati dom in s tem onemogočiti našim stanovalcem socialne stike, ki so za njih še kako pomembni. Vsekakor pa jih želimo v največji možni meri zaščititi pred okužbami. Le to, lahko naredimo samo skupaj z vami.

S tem namenom velja od 8.7.2020 strožji režim obiskov, ki se ga je potrebno dosledno držati.

Obiskovalcem, ki ne bodo dosledno spoštovali vseh navodil in preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb, obiski ne bodo dovoljeni.

Obiski bodo še naprej potekali vsak dan dopoldan med 9. in 11. uro ter popoldan med 13. In 17. uro. Pri tem bo potrebno dosledno upoštevati sledeča pravila:

  • vsakemu stanovalcu se omogoči največ 2 obiska tedensko;
  • obiski so še naprej možni samo ob predhodni najavi in ob točno dogovorjenem terminu. Obisk lahko najavite na naš mail info@domlipa.si na  telefonsko številko 08/2009-200 vsak delovni dan do 15. ure;
  • obiski so dovoljeni samo ožjim družinskim članom oz. stanovalcem najbližjim osebam;
  • omejeni so na eno, odraslo, zdravo osebo in so časovno omejeni na 30 min;
  • obvezna je pravilna uporaba zaščitnih sredstev ter razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz doma ter upoštevanje varnostne razdalje min. 1,5 m;
  • obiskovalec mora podpisati izjavo s katero potrjuje, da je bil v zadnjih 14 dneh zdrav brez kakršnihkoli znakov okužbe in da ni bil v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe ter da v zadnjih 14 dnevih ni bil v nobeni od rizičnih držav. Obiskovalcem se bo merila telesna temperatura;
  • obiski bodo načeloma potekali na zunanjih površinah, kjer je potrebno ravno tako spoštovati varnostno razdaljo oz. uporabljati zaščitno masko. Izjemoma bodo obiski dovoljeni v prostorih doma.
  • odsvetuje se objemanje, poljubljanje in dotikanje obraza;

Prosimo vas, da vsi dosledno upoštevate navedene ukrepe, saj ne želimo, že tako težke situacije, še dodatno zaostriti z morebitnim zapiranjem doma. Dejstvo je, da se bomo morali naučiti živeti z virusom in da bodo takšni in drugačni ukrepi predstavljali za nas nov način življenja. Odgovornost za naše stanovalce in hkrati vaše bližnje, odslej nosite skupaj z nami.

 

                                                                                                 Kolektiv Doma Lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENERGETSKA-IZKAZNICA