OBVESTILO          30.4.2020

 

Spoštovani svojci,

 

verjetno ste v medijih, tako kot tudi mi, zasledili, da je sproščen ukrep, ki prepoveduje obiske v domovih za ostarele. Žal domovi še nismo prejeli nobenega uradnega obvestila in tudi smernic, na podlagi katerih bomo izdelali protokole obiskov. Predvidevamo, da bodo obiski možni predvidoma v drugi polovici naslednjega tedna. Obiske bo potrebno predhodno najaviti, mi pa jih bomo razporedili po urah, da ne bo prihajalo do zbiranja ljudi.

 

Kaj več o samem protokolu obiskov, ki ga bo potrebno dosledno upoštevati, bo predvidoma znanega v prihodnjem tednu.

 

K odpiranju Doma za obiske moramo pristopiti z vso odgovornostjo, saj se s tem ukrepom poveča izpostavljenost vnosa okužbe v dom.

 

Hvala za razumevanje in kmalu na svidenje.

 

 

 

Marinka Hrnčič

Direktorica

  ENERGETSKA-IZKAZNICA